هر طور راحتی

به یکدیگر نگویید: "هرطور راحتی"

تحقیقات نشان داده که عبارت "هرطور راحتی" و معادل‌های آن در فرهنگ‌های مختلف، بیشتر از هر عبارت دیگری اعصاب افراد را بهم میریزد و باعث تنش و دعوا میشود! معمولا هم بعد از کلی بحث کردن با یک نفر و گوش ندادن اون به حرفت ، این جمله گفته میشه .


منبع این نوشته : منبع
راحتی ,هرطور راحتی