مرا بخوان  

به روز و روزگارِ من ، تو دلبرا ستمگرى
نگو که کافرم شدى  ، به سجده هاىث دیگرى
نگو که میسپارى ام  ، به خشمِ تند روزگار
نگو که سرنوشتِ من ، شود مثالِ شهریار
نگو که مبتلا کنى ، مرا به درد بى دوا
نگو که حاجتِ منى ، شدى به دیگرى روا
سرت به شانه هاى کیست ؟ تنِ تو آشیانِ کیست ؟
مه رخت به عمقِ شب ، بگو به آسمان کیست ؟
من به عطر حضورت دچارم ، بیا تو دَمى در کنارم
بیا و ببین در نبودت  ، در این زندگى بیقرارم
تو را به جانِ جان قسم ، فقط بمان فقط بمان
جز آه شب به بس

ادامه مطلب  

وطن  

به نام شب طلوع کن، از این گذر قفس بکشمرا شبیه من بخوان، در این هوا نفس بکش
وطن صدای ناله است، خروش ابر و بادهاحدیث مبهمی بگو، ز خاطرات و یاد ها
نگاه کودکان کار، تبسم درخت پیرو گریه های خسته گی، نگاه عابران سیر
که جان ما چه بی رمق، فتاده در کف دو دسترفیق من اذان نگو، که جان من برهنه است
به مال و ثروت زمین، و دستهای آسمانچه آفتی فتاده در، زمین سبز و بی خزان
تو ناله میکنی و من، به تخته ی سیاه غمچه نامه ها نوشته ام، چه قصه ها رقم زدم
کنار کوچه ها بخوا

ادامه مطلب  

تفسیر سوره حجرات  

بسم الله الرحمن الرحیم
سیمای سوره ی حجرات :
* این سوره در مدینه نازل شده و دارای 18 آیه و به سور «حجرات» یا «آداب و اخلاق» نامیده شده است. حجرات جمع حجره است و چون در این سوره نام حجره های پیامبر (ص) برده شده ، این سوره حجرات نامیده شده است.
* در این سوره به خاطر آنکه چند بار پشت پی در پی جمله ( یا ایها الذین آمنوا ) آمده است ، سیمای یک جامعه اسلامی از آن معلوم می شود.
* در این سوره مسائلی مطرح شده که در سوره های دیگر نیست ؛ از جمله :
1- پیشی نگرفتن از پیام

ادامه مطلب  

شاه کلید مشکلات  

 
جوانی نزد شیخ حسنعلی نخودکی آمد و گفت :
    سـه قفل در زندگی ام وجود دارد و سـه کلید از شما می خواهم.
    قفل اول اینست کــه دوست دارم یک ازدواج سالم داشته باشم.
 
    قفل دوم اینکــه دوست دارم کارم برکت داشته باشد.
 
    قفل سوم اینکـه دوست دارم عاقبت بخیر شوم.
شیخ فرمود :
    برای قفل اول نمازت را اول وقت بخوان.
 
    برای قفل دوم نمازت را اول وقت بخوان.
 
    برای قفل سوم نمازت را اول وقت بخوان.
 
جوان عرض کرد: سـه قفل با یک کلید ؟!
 
شیخ فرمود :

ادامه مطلب  

دستورالعمل های سور مسبحات  

دستورالعمل های سور مسبحات
اولین دستورالعمل سیر و سلوکی که بسیاری از عرفا به شاگردان خویش می فرمودند، قرائت سور مسبحات پیش از خواب است. با تاملی در این سور در می یابیم که این سوره ها خود حاوی دستورالعمل هایی هستند که مهمترین آن هاعبارت اند از: 
سوره حدید:تسبیح کردن؛انفاق کردن؛قرض الحسنه دادن؛ناراحت نشدن از چیزهایی که از دست دادیم؛شاد نشدن از چیزهایی که به دست اوردیم؛بخل نداشتن؛تقوا؛
سوره حشر: 
تسبیح کردن؛عبرت از سرگذشت کفار؛پیروی محض از ر

ادامه مطلب  

نماز هایت را عاشقانه بخوان..  

نماز هایت را عاشقانه بخوان،حتی اگر خسته ای یا حوصله نداری
قبلش فکرکن چه چرا داری نماز میخوانی و با چه کسی قرار ملاقات داری.
آن وقت کم کم لذت میبری از کلماتی که تمام عمر تکرارشان میکنی.
تکرار هیچ چیز جز نماز دز این دنیا قشنگ نیست...
شهید مصظفی چمران
#نماز حال دل خوب میکنه

ادامه مطلب  

آیا بعد از حمد، خواندن یک سوره کامل در نماز، واجب است؟  

 
پاسخ:
در رکعت اول و دومِ نمازهای واجب یومیه، نمازگزار (بنابر احتیاط واجب) باید بعد از حمد، یک سوره کامل بخواند. مگر اینکه وقت نماز تنگ باشد، یا انسان ناچار شود که سوره را نخواند، مثل اینکه بترسد که اگر سوره را بخواند دزد یا درنده، یا چیز دیگرى به او صدمه بزند.[1]
اما در نماز مستحبى خواندن سوره لازم نیست، اگر چه آن نماز به واسطه نذر کردن واجب شده باشد، ولى در بعضى از نمازهاى مستحبى مثل نماز وحشت که سوره مخصوصى دارد، اگر بخواهد به دستور آن نماز ر

ادامه مطلب  

آیا بعد از حمد، خواندن یک سوره کامل در نماز، واجب است؟  

 
پاسخ:
در رکعت اول و دومِ نمازهای واجب یومیه، نمازگزار (بنابر احتیاط واجب) باید بعد از حمد، یک سوره کامل بخواند. مگر اینکه وقت نماز تنگ باشد، یا انسان ناچار شود که سوره را نخواند، مثل اینکه بترسد که اگر سوره را بخواند دزد یا درنده، یا چیز دیگرى به او صدمه بزند.[1]
اما در نماز مستحبى خواندن سوره لازم نیست، اگر چه آن نماز به واسطه نذر کردن واجب شده باشد، ولى در بعضى از نمازهاى مستحبى مثل نماز وحشت که سوره مخصوصى دارد، اگر بخواهد به دستور آن نماز ر

ادامه مطلب  

آیا بعد از حمد، خواندن یک سوره کامل در نماز، واجب است؟  

 
پاسخ:
در رکعت اول و دومِ نمازهای واجب یومیه، نمازگزار (بنابر احتیاط واجب) باید بعد از حمد، یک سوره کامل بخواند. مگر اینکه وقت نماز تنگ باشد، یا انسان ناچار شود که سوره را نخواند، مثل اینکه بترسد که اگر سوره را بخواند دزد یا درنده، یا چیز دیگرى به او صدمه بزند.[1]
اما در نماز مستحبى خواندن سوره لازم نیست، اگر چه آن نماز به واسطه نذر کردن واجب شده باشد، ولى در بعضى از نمازهاى مستحبى مثل نماز وحشت که سوره مخصوصى دارد، اگر بخواهد به دستور آن نماز ر

ادامه مطلب  

آیا بعد از حمد، خواندن یک سوره کامل در نماز، واجب است؟  

 
پاسخ:
در رکعت اول و دومِ نمازهای واجب یومیه، نمازگزار (بنابر احتیاط واجب) باید بعد از حمد، یک سوره کامل بخواند. مگر اینکه وقت نماز تنگ باشد، یا انسان ناچار شود که سوره را نخواند، مثل اینکه بترسد که اگر سوره را بخواند دزد یا درنده، یا چیز دیگرى به او صدمه بزند.[1]
اما در نماز مستحبى خواندن سوره لازم نیست، اگر چه آن نماز به واسطه نذر کردن واجب شده باشد، ولى در بعضى از نمازهاى مستحبى مثل نماز وحشت که سوره مخصوصى دارد، اگر بخواهد به دستور آن نماز ر

ادامه مطلب  

آیا بعد از حمد، خواندن یک سوره کامل در نماز، واجب است؟  

 
پاسخ:
در رکعت اول و دومِ نمازهای واجب یومیه، نمازگزار (بنابر احتیاط واجب) باید بعد از حمد، یک سوره کامل بخواند. مگر اینکه وقت نماز تنگ باشد، یا انسان ناچار شود که سوره را نخواند، مثل اینکه بترسد که اگر سوره را بخواند دزد یا درنده، یا چیز دیگرى به او صدمه بزند.[1]
اما در نماز مستحبى خواندن سوره لازم نیست، اگر چه آن نماز به واسطه نذر کردن واجب شده باشد، ولى در بعضى از نمازهاى مستحبى مثل نماز وحشت که سوره مخصوصى دارد، اگر بخواهد به دستور آن نماز ر

ادامه مطلب  

آیا بعد از حمد، خواندن یک سوره کامل در نماز، واجب است؟  

 
پاسخ:
در رکعت اول و دومِ نمازهای واجب یومیه، نمازگزار (بنابر احتیاط واجب) باید بعد از حمد، یک سوره کامل بخواند. مگر اینکه وقت نماز تنگ باشد، یا انسان ناچار شود که سوره را نخواند، مثل اینکه بترسد که اگر سوره را بخواند دزد یا درنده، یا چیز دیگرى به او صدمه بزند.[1]
اما در نماز مستحبى خواندن سوره لازم نیست، اگر چه آن نماز به واسطه نذر کردن واجب شده باشد، ولى در بعضى از نمازهاى مستحبى مثل نماز وحشت که سوره مخصوصى دارد، اگر بخواهد به دستور آن نماز ر

ادامه مطلب  

تفسیر آیه اول کهیعص سوره مریم  

روزی امیرالمومنین(ع) وارد خانه شد و شنید که دخترش زینب به شکل خاصی حروف مقطعه ابتدای سوره‌ها از جمله حروف «کهیعص» که در ابتدای سوره مریم نازل شده است را برای زنان کوفه تفسیر می‌کند. بعد از اتمام درس ، حضرت علی(ع) نزد دخترش حضرت زینب(س) رفت و فرمود : «ای نور چشم من، آیا می‌دانی که این حروف رمزی درباره وقایعی است که در سرزمین کربلا بر تو و برادرت حسین وارد خواهد آمد؟»
 
شیخ صدوق در کتاب «کمال‌الدین» خود روایتی را با همین مضمون از امام حسن عسگر

ادامه مطلب  

عجایب عدد ۷  

عجایب عدد 7:
*رنگین کمان 7 رنگ دارد .
*عجایب جهان 7 تا هستند .
* سوره حمد که اولین سوره قرآن است 7 آیه دارد .
* آسمان 7 طبقه دارد .
*موسیقی ایران و یونان 7 دستگاه دارد .
* 7 نوع ساز بادی وجود دارد .
* 7 نت موسیقی وجود دارد .
* ایرانیان برای اهورامزدا 7 صفت نیک بر می شمردند .
* سفره سال نو 7 س دارد .
* عرفای بزرگ برای عشق و وصال 7 مرحله طی می کنند .
* طواف نیز 7 بار است . 

ادامه مطلب  

گفتگوی بهمن طاهرخانی عضو کمیسیون قضایی مجلس در خصوص برنامه مجلس برای مهریه  

 
✴️بهمن طاهرخانی نماینده مردم شریف شهرستان تاکستان :مجلس درسال جاری تغییرات کارشناسی در کف مهريه را پیگیری می کند✅عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، گفت: کاهش کف مهريه با توجه به ضروریت های اجتماعی و با هدف کاهش مشکلات زوج ها قابل پیگیری است.
✴️بهمن طاهرخانی درگفت وگو با خبرنگارخبرگزاری خانه ملت، با اشاره به اینکه پیگیری های لازم درخصوص تدوین طرحی برای کاهش کف مهريه به 55 سکه توسط برخی نمایندگان درحال انجام است، گفت: نمایندگان برای کاهش م

ادامه مطلب  

دانشمندان جاهل و بیسوادان دانشمند!  

آیه 9 سوره زمرأَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّیْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا یَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَیَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ ۗ
قُلْ هَلْ یَسْتَوِی الَّذِینَ یَعْلَمُونَ وَالَّذِینَ لَا یَعْلَمُونَ ۗ إِنَّمَا یَتَذَکَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ(آیا آن کس که شب و روز به کفر و عصیان مشغول است بهتر است) یا آن کس که ساعات شب را به طاعت خدا به سجود و قیام پردازد و از عذاب آخرت ترسان و به رحمت الهی امیدوار است؟
بگو: آیا آنان که اهل علم و دانشند ب

ادامه مطلب  

دانشمندان جاهل و بیسوادان دانشمند!  

آیه 9 سوره زمرأَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّیْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا یَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَیَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ ۗ
قُلْ هَلْ یَسْتَوِی الَّذِینَ یَعْلَمُونَ وَالَّذِینَ لَا یَعْلَمُونَ ۗ إِنَّمَا یَتَذَکَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ(آیا آن کس که شب و روز به کفر و عصیان مشغول است بهتر است) یا آن کس که ساعات شب را به طاعت خدا به سجود و قیام پردازد و از عذاب آخرت ترسان و به رحمت الهی امیدوار است؟
بگو: آیا آنان که اهل علم و دانشند ب

ادامه مطلب  

تعرفه حق الوکاله مهریه اصفهان  

 
تعرفه حق الوکاله مهريه اصفهان مهم ترین دغدغه افرادی است که می خواهند از همسر خود جدا شوند. حق الوکاله مهريه مبلغی است که وکیل از موکل خود برای پیگیری پرونده طلاق در اصفهان و وصول مهريه دریافت می کند. به طور کلی بخش عمده ای از هزینه وکالت مربوط به حق الوکاله می باشد که بر اساس معیارهای مختلفی تعیین می شود. هزینه های وکالت شامل حق الوکاله ، هزینه سفر و سایر اموری است که وکیل برای پرونده مورد وکالت خود انجام می دهد.
 
تعرفه حق الوکاله مهريه اصفه

ادامه مطلب  

خزان منم...  

نم نم بزن به اَرگِ بَمی که در آن منم
گُلپونه های وحشیِ خرماپزان ! منم
در لا به لای صلح و بنفشه ، مرا بپیچ !
حالی بده به شاعرِ باران ، بمان ! منم
خط خط، سجلدِ خاطره ام پاره پوره است
یک زخمِ در گلو که در او استخوان...منم
چشمانِ تو؛ دو سارِ مهاجر، و خنده هات؛
سرریزِ جاده های گلستان...، خزان منم
از من کتیبه ای است شفاهی به یادگار
با واژه های زردِ ملایم ، بخوان ! منم
ای شعر ! ای هوای چکامه ! بیا دَمی
آتش بزن به قلبِ بَمی که در آن منم
محمدحسین افشار

ادامه مطلب  

مثل بوییدن گل...  

بسم الله الرحمن الرحیم


صبح چهارشنبه هنوز مثل دیشب حالم بهم
ریخته بود... یاد مامان افتادم، زنگ زدم خانه مادرجون... مامان گفت بنشین سوره یس
و صافات بخوان، دیشب حالشان چندبار بد شده و الان دیگر لحظات آخر است... گفتم باشه، نگران نباش، شاید خدا خواست و
برگشتند، به من خبر بده... سوره صافات که تمام شد مامان زنگ زد و خبر را داد...

مامان میگفت: من تابحال ندیدم کسی
به این راحتی جان بدهد. نیم ساعت قبل رفتن گفت بلندم کنید، نشاندیم اش... همه
فرزندان دورش بوده ا

ادامه مطلب  

مثل بوییدن گل...  

بسم الله الرحمن الرحیم


صبح چهارشنبه هنوز مثل دیشب حالم بهم
ریخته بود... یاد مامان افتادم، زنگ زدم خانه مادرجون... مامان گفت بنشین سوره یس
و صافات بخوان، دیشب حالشان چندبار بد شده و الان دیگر لحظات آخر است... گفتم باشه، نگران نباش، شاید خدا خواست و
برگشتند، به من خبر بده... سوره صافات که تمام شد مامان زنگ زد و خبر را داد...

مامان میگفت: من تابحال ندیدم کسی
به این راحتی جان بدهد. نیم ساعت قبل رفتن گفت بلندم کنید، نشاندیم اش... همه
فرزندان دورش بوده ا

ادامه مطلب  

بخشی از کتاب آیین زندگی  

و اعلم أن الذی بیده خزائن السموات و الأرض قد اذن لک فی الدعاء و تکفّل لک بالإجابه
و بدان! آن خدایی که گنجینه های آسمان ها و زمین به دست اوست، وقتی به تو اجازه ی دعا داده است، یعنی که اجابت را بر عهده گرفته است.
اشارت:
خداوند متعال در قرآن کریم می فرماید:
«وَقَالَ رَبُّکُمُ ادْعُونِی أَسْتجب لکم»: ﻭ ﺮﻭﺭﺩﺎﺭﺗﺎﻥ ﻔﺖ : ﻣﺮﺍ ﺑﺨﻮﺍﻧﻴﺪ ﺗﺎ ﺷﻤﺎ ﺭﺍ ﺍﺟﺎﺑﺖ ﻛﻨﻢ (سوره غافر _ آیه٦٠)
«وَإِذَا سَأَلَکَ عِبَادِی عَنِّی فَإِنِّی قَرِیبٌ أُجِیبُ د

ادامه مطلب  

بخشی از کتاب آیین زندگی  

و اعلم أن الذی بیده خزائن السموات و الأرض قد اذن لک فی الدعاء و تکفّل لک بالإجابه
و بدان! آن خدایی که گنجینه های آسمان ها و زمین به دست اوست، وقتی به تو اجازه ی دعا داده است، یعنی که اجابت را بر عهده گرفته است.
اشارت:
خداوند متعال در قرآن کریم می فرماید:
«وَقَالَ رَبُّکُمُ ادْعُونِی أَسْتجب لکم»: ﻭ ﺮﻭﺭﺩﺎﺭﺗﺎﻥ ﻔﺖ : ﻣﺮﺍ ﺑﺨﻮﺍﻧﻴﺪ ﺗﺎ ﺷﻤﺎ ﺭﺍ ﺍﺟﺎﺑﺖ ﻛﻨﻢ (سوره غافر _ آیه٦٠)
«وَإِذَا سَأَلَکَ عِبَادِی عَنِّی فَإِنِّی قَرِیبٌ أُجِیبُ د

ادامه مطلب  

اردک و قو ...  

اردکی ، اخمو ، بداخلاق بود و زشت...
 
هر چه بود با اخم و تندی می نوشت ...
 
هر چه قو با او به نرمی ، گفتگو ...
می نمود اردک به تندی پشت به او ...
 
قو به اردک گفت که حق ، باد آن تو ...
من بخواهم عذر بسیاری ، ز تو ...
 
هر چه من گفتم ، ز روی جهل بدان ...
گفته‌هایم را همه ، مهمل بخوان ...
 
زنگ رخسار تو رخسار پری ...
از همه جن و پری تو برتری ...
 
گفت و گفت با ، او کمی عاقل شود ...
در قضاوتهای خویش ، عادل شود ...
 
قو به اردک گفت که من ، هیچم چو هیچ ...
تو به استادی نداری هیچ مثا

ادامه مطلب  

پاسخ درس هایی از قرآن  

     نحوه ی شرکت در آزمون:
 ثبت نام در سایت درسهایی از قرآن    (http://gharaati.ir)
ارسال پیامک  به سامانه  3000114
تاریخ 1397/07/26

 «سؤالات مسابقه»
1- آیات 16 و 41 سوره مریم بر چه امری تأکید دارد؟1) بزرگداشت یاد و نام بزرگان تاریخ2) حفظ آثار به جا مانده از بزرگان3) نام‌گذاری فرزندان به نام اولیای الهی
2- آیه 36 سوره حج چه چیزی را از شعائر می‌داند؟1) خانه کعبه2) شتر قربانی3) سرزمین منی
3- آیات اولیه سوره تکویر، در دفاع از چه کسی نازل شده است؟1) دختر مشرک2) دختر زنده به گو

ادامه مطلب  

مدیریت اسلامی; انسان و ایدئولوژی  

الف) جهان بینی یعنی نگرش کلی به جهان هستی,ایدئولوژی نیز به معنای بایدها و نبایدهایی است که از جهان بینی نشئت میگیرد.
آیه بیست و دوم سوره انفال: به راستی بدترین جنبندگان در پیشگاه پروردگار,کر و لال هایی هستند که اندیشه نمیکنند.
خداوند از انسان میخواهد به حقیقت خود پی ببرد.
ب) انسان از دیدگاه قران دارای فطرتی الهی است.[ایه سی ام سوره روم]
پیامبر(ص) : هر نوزادی به فطرت توحید,زاده میشود.
امام علی(ع) : یکتا دانستن خدا,مقتضای فطرت انسان است.
 
بنابراین خ

ادامه مطلب  

آثار و برکت ختم حوامیم قرآن  

بنام خدا
آثار و برکت ختم حوامیم قرآن
انس بن مالک از رسول خدا صل الله علیه و آله روایت کرده که آن حضرت فرمود :
حامیم ها زبور قرآننند
و عبد الله بن عباس گوید : هر چیزی مغزی دارد و مغزهای قرآن حوامیم است و رسول خدا صل الله و علیه و آله فرمود :
حوامیم هفت است و درهای دوزخ هفت : جهنم و حطمه و لظی و سعیر و سقر و هاویه و جحیم روز قیامت هر سوره آید و بر دری از این درها بایستد و رها نکند که هیچ خواننده این سوره ها که با ایمان باشد او را به دوزخ برند  سعید بن اب

ادامه مطلب  

کاروان اسرا  

حضرت زینب س -(ای اسوه ی ایثار و شهامت!)  ۱۳۶   #السلام_علیک_یا_زینب_کبری_سای مظهرِ صبر و استقامت زینبای اسوه ی ایثار و شهامت زینبدر کرببلا چه کرده ای، ای بانو؟عالم همه مبهوتِ مرامت زینب!#هستی_محرابی حضرت زینب س -(ای اسوه ی ایثار و شهامت!)  ۱۳۶   #السلام_علیک_یا_زینب_کبری_سای مظهرِ صبر و استقامت زینبای اسوه ی ایثار و شهامت زینبدر کرببلا چه کرده ای، ای بانو؟عالم همه مبهوتِ مرامت زینب!#هستی_محرابی
حصرت زینب س -(وقتی خوشبختیِ دنیا رو برادر داره!)  ۱۱۱  

ادامه مطلب  

سخنگوی کمیسیون قضائی مجلس: می خواهیم در قانون بگنجانیم کسی به خاطر مهریه زندانی نشود  

حجت‌الاسلام حسن نوروزی، سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، با بیان اینکه دادگاه‌های کیفری نباید در مسائل حقوق خصوصی و شرعی، ورود کرده و افراد را دستگیر کنند، یادآور شد:  مگر اینکه شخص دادگاه را فریب دهد و اموالی که دارد را به دادگاه معرفی نکند.
وی افزود: در حقوق خصوصی زمانی که شخصی از کسی به عنوان مهريه طلب‌کار است، طلبکار اموال، بدهکار را به دادگاه معرفی می‌کند، اجرائیه‌ای

ادامه مطلب  

سخنگوی کمیسیون قضائی مجلس: می خواهیم در قانون بگنجانیم کسی به خاطر مهریه زندانی نشود  

حجت‌الاسلام حسن نوروزی، سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، با بیان اینکه دادگاه‌های کیفری نباید در مسائل حقوق خصوصی و شرعی، ورود کرده و افراد را دستگیر کنند، یادآور شد:  مگر اینکه شخص دادگاه را فریب دهد و اموالی که دارد را به دادگاه معرفی نکند.
وی افزود: در حقوق خصوصی زمانی که شخصی از کسی به عنوان مهريه طلب‌کار است، طلبکار اموال، بدهکار را به دادگاه معرفی می‌کند، اجرائیه‌ای

ادامه مطلب  

سخنگوی کمیسیون قضائی مجلس: می خواهیم در قانون بگنجانیم کسی به خاطر مهریه زندانی نشود  

حجت‌الاسلام حسن نوروزی، سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، با بیان اینکه دادگاه‌های کیفری نباید در مسائل حقوق خصوصی و شرعی، ورود کرده و افراد را دستگیر کنند، یادآور شد:  مگر اینکه شخص دادگاه را فریب دهد و اموالی که دارد را به دادگاه معرفی نکند.
وی افزود: در حقوق خصوصی زمانی که شخصی از کسی به عنوان مهريه طلب‌کار است، طلبکار اموال، بدهکار را به دادگاه معرفی می‌کند، اجرائیه‌ای

ادامه مطلب  

پارسال ۲۵۰۰ زندانی بدهکار مهریه آزاد شدند، امسال ۴۰۰۰ نفر جای آنها را پر کردند  

اسدالله جولایی،مدیرعامل ستاد دیه کشور: سال گذشته ۲۵۰۰ زندانی مهريه با کمک‌های خیرخواهانه خیرین و با تلاش ستاد دیه کشور از زندان‌ها رهایی یافتند اما امسال با نوسانات قیمت سکه شاهدیم بیش از ۴ هزار زندانی مهريه جای آن‌ها را در زندان‌ها پر کرده‌اند/ فارس

ادامه مطلب  

پارسال ۲۵۰۰ زندانی بدهکار مهریه آزاد شدند، امسال ۴۰۰۰ نفر جای آنها را پر کردند  

اسدالله جولایی،مدیرعامل ستاد دیه کشور: سال گذشته ۲۵۰۰ زندانی مهريه با کمک‌های خیرخواهانه خیرین و با تلاش ستاد دیه کشور از زندان‌ها رهایی یافتند اما امسال با نوسانات قیمت سکه شاهدیم بیش از ۴ هزار زندانی مهريه جای آن‌ها را در زندان‌ها پر کرده‌اند/ فارس

ادامه مطلب  

پارسال ۲۵۰۰ زندانی بدهکار مهریه آزاد شدند، امسال ۴۰۰۰ نفر جای آنها را پر کردند  

اسدالله جولایی،مدیرعامل ستاد دیه کشور: سال گذشته ۲۵۰۰ زندانی مهريه با کمک‌های خیرخواهانه خیرین و با تلاش ستاد دیه کشور از زندان‌ها رهایی یافتند اما امسال با نوسانات قیمت سکه شاهدیم بیش از ۴ هزار زندانی مهريه جای آن‌ها را در زندان‌ها پر کرده‌اند/ فارس

ادامه مطلب  

هنگام استفاده زن از حق حبس مهریه آیا پرداخت نفقه واجب است؟ 88019243-88019244  

در صورتی که مهريه عندالمطالبه باشد و زن مطالبه کند، شوهر باید بپردازد و اگر نپردازد و زن تمکین نکرده باشد، زن حق حبس دارد یعنی می تواند تا پرداخت مهريه از تمکین ممانعت کند و در این بین تمام حقوق شوهر بر همسرش به جز استمتاع خاص، ثابت است.
اما اگر برای دادگاه ثابت شود که شوهر توان پرداختن نقدی مهريه را ندارد آن را مطابق توان مالی زوج تقسیط می کند و زوجه با دریافت اولین قسط باید تمکین کند وگرنه ناشزه است و حق نفقه ندارد. البته بعضی از فقها در زما

ادامه مطلب  

هوای بندگی  

مرحوم آیت الله روح الله شاه آبادی، فرزند آیت الله شاه آبادی که استاد امام خمینی(ره) بودند، در خصوص فضیلت دعای توسل می گفتند: «دعای توسّل را هر روز بخوان که اصل اثرش مربوط به هر روز خواندن آن است که در اثر هر روز خواندن، آن را حفظ هم می‌شوید. اگر کسی این دعا را هر روز بخواند، کلیدی است که به هر قفلی می‌خورد، در برآورده‌کردن حاجات بسیار مؤثر است، ایمان انسان را زیاد می‌کند، بهترین مونس انسان است، در وقت تنهایی و هنگامی که  به حاجتی رسیدید، متو

ادامه مطلب  

ردپای زخمی پاییز در تو بود...  

یک اتفاق تلخ
غم انگیز در تو بود
یا ردپای زخمی
پاییز در تو بود
 
شیطان نشسته
بود که سیبی بچینی و
ویران کند تو
را و هر آن چیز در تو بود
 
بادام چشم که
خون می کنی به پا
قوم مغول،
وراثت چنگیز در تو بود
 
گاهی که شمس
در بدنم شعله می کشید
رقص سماع و
چرخش تبریز در تو بود
 
از من بگیر
دست خودت را برقص باز
حالا که این
معاشقه یکریز در تو بود
 
هر روز رو به
روی خودم ضجه می زنم
این سرنوشت
تلخ بلاخیز در تو بود
 
گفتی تمام کن
غزلت را دلم گرفت
پایان نیمه
کارۀ آن نیز د

ادامه مطلب  

جمعه خود را چگونه میگذارنید؟  

امروز روزه ام.دیدم خونه ام گفتم از فرصت استفاده کنم.صبح یکم خونه رو مرتب کردم.نماز ظهرو خوندم.سوره نور رو هم خوندم.الان دارم استغفار میگم ۴۰۰تا.بعدشم میخوام ی کتاب بخونم به نام" راه غلبه بر نگرانی ها"
حالم حسابی خوبه و قلبم ارومه.چون اومدم در خونه خودش
الابذکرالله تطمئن القلوب

ادامه مطلب  

اعلام اسامی برندگان مسابقه " تصویرگری سوره های قرآن کریم "  

اسامی برندگان مسابقه " تصویرگری سوره های قرآن کریم " اعلام شد.
به گزارش روابط عمومی اداره کتابخانه های عمومی شهرستان شمیرانات، اسامی برندگان مسابقه تصویرگری سوره های قرآن کریم به شرح ذیل و پس از داوری آثار دریافتی اعلام شد:
۱. کتابخانه شهدای لواسانات  زینب حلوایی، مهدیه خدابنده، فاطمه چمنی، مانی زمردی، محمدرضا علی پناهی.
۲. کتابخانه شهید حسینی فشم: الینا زرین، یاسمین عزیزی، زهرا ازبک ، مهدیس عباسی، زهرا میرزایی، زهرا امینی و ۴ نفر دیگر ( ف

ادامه مطلب  

کلاس قرآن نقاشی و خلاقیت نونهالان  

کلاس نقاشی و خلاقیت نونهالان در کتابخانه عمومی شهدای امامه برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی اداره کتابخانه های عمومی شهرستان شمیرانات، به همت مسئول کتابخانه عمومی شهدای امامه، زهره درزی،کلاس قرآن (حفظ و مفاهیم جزء۳۰)، نقاشی و خلاقیت نونهالان روز شنبه مورخ  ۲۳ تیر ماه ۱۳۹۷ از ساعت ۱۵ الی۱۷ با تدریس راحله درزی با حضور ۱۲ نونهال برگزار گردید.
اهم مطالب آموزش این جلسه:
*آموزش سوره عصر با مفاهیم و داستان برای این سوره
*تمرین و جمع خوانی شعر نعمت

ادامه مطلب  

سه شنبه 1397/7/24  

به نام خدای مهربون
سلام خدمت والدین عزیز
فعالیت  امروز  گلهای قشنگمون:
برنامه صبحگاه  و ورزش
صبحانه
بازی با خانه سازی ها
کلاس قرآن تمرین سوره حمد آیات 4و5
کارگروهی کلاژدوخت پایثیز
میان وعده
بازی در پارک
نقاشی آزاد
بازی توپی :فوتبال و بستکبال
صبحانه: تخم مرغ ابپز - شیر
ناهار: سوپ شیر - قیمه سیب زمینی - ماست
عصر سرد پاییزی  بخیر

ادامه مطلب  

سه شنبه 1397/7/24  

به نام خدای مهربون
سلام خدمت والدین عزیز
فعالیت  امروز  گلهای قشنگمون:
برنامه صبحگاه  و ورزش
صبحانه
کلاس قران: تمرین سوره قدر
خمیر بازی
بازی با لگو چوبی
بازی با میله های هزارکاره
کلاس اواشناسی
رنگ آمیزی گروهی میوه های  پاییزی
قصه گویی
صبحانه: تخم مرغ ابپز - شیر
ناهار: سوپ شیر - قیمه سیب زمینی - ماست
عصر سرد پاییزی  بخیر

ادامه مطلب  

قوانین ثابت وقوانین متغییروقدرت خودشناسی  

این علم جدیدکه به نام توانایی انسان است ازقرآن حکیم سوره مبارکه الرحمن آیه 3خلق الانسان گرفته شده است یعنی خداوندانسان راخلق کردچه قدرت هایی دروجودانسان است ویکسری قدرت های ناشناخته انسان داردکه دانش بشری آن قدرت های ناشناخته انسان راتجربه نکرده است وکار3علم دیگرراانجام می دهدکه شامل می شودروانشناسی وتربیت بدنی وپزشکی که به صورت نامحدودقدرت خودشناسی انسان رافعال می کند

ادامه مطلب  

صحابی یا منافق؟سوالی از وهابی ها  

در ایات آغازین سوره مبارکه بقره خداوند توضیحاتی در خصوص منافقین و افرادی که در قلبهایشان بیماری است بیان میکنند
این افراد آیا از صحابی پیامبر نبودند؟آیا از مهاجر و انصار نبودند؟ چطور می توان به تمام مهاجر و انصار احترام گذاشت و باز هم به آیاتی که در خصوص منافقین نازل شده ایمان داشت؟

ادامه مطلب  

صحابی یا منافق؟سوالی از وهابی ها  

در ایات آغازین سوره مبارکه بقره خداوند توضیحاتی در خصوص منافقین و افرادی که در قلبهایشان بیماری است بیان میکنند
این افراد آیا از صحابی پیامبر نبودند؟آیا از مهاجر و انصار نبودند؟ چطور می توان به تمام مهاجر و انصار احترام گذاشت و باز هم به آیاتی که در خصوص منافقین نازل شده ایمان داشت؟

ادامه مطلب  

آنچه در کلاس گذشت  

✅ریاضی صفحه ی 37به کمک وسایل آموزشی تدریس و انجام شد.
✅فارسی نگاره ی 10 تدریس شد.
✅زیر نویس جدید آموزش داده شد و در کتاب نگارش و کاربرگ نوشته شد.
✅از گل پسرهایم صداکشی و بخش کردن پرسیدم.
✅فارسی کتاب کمک آموزشی صفحه ی 15 انجام شد.
✅ریاضی کتاب کمک آموزشی صفحه ی 27،28انجام شد.
✅کلاس نجوم مبحث خورشید برگزار شد.
✅قرآن سوره ی توحید خوانده شد.

ادامه مطلب  

قدرت دست زنان است . ازدواج گناهی نا بخشودنی...  

زندانی بود
پرسیدم چرا
جواب داد : مهريه
پرسیدم چرا مهريه را قبول کردی؟
جواب داد:قبول نمی کردم نمی تونستم ازدواج کنم..
پرسیدم چرا ازدواج کردی؟
جواب داد : فشار شهوت و تنهایی
گفتم با کسی ازدواج میکردی که مهريه ش کم باشه
جوب داد:کمتر  از پنجاه سکه نبود . الان بالای دویست و پناه میلیون بدهکارم...
پرسیدم چرا به اجرا گذاشت؟
جواب داد : برای اینکه نباشم بهش گیر بدم ...
پرسیدم  چه گیری؟
جواب داد : حجاب و ارتباط و شوخی با نامحرم و حیا و نجابت و ...
ادامه داد
برای

ادامه مطلب  

قدرت دست زنان است . ازدواج گناهی نا بخشودنی...  

زندانی بود
پرسیدم چرا
جواب داد : مهريه
پرسیدم چرا مهريه را قبول کردی؟
جواب داد:قبول نمی کردم نمی تونستم ازدواج کنم..
پرسیدم چرا ازدواج کردی؟
جواب داد : فشار شهوت و تنهایی
گفتم با کسی ازدواج میکردی که مهريه ش کم باشه
جوب داد:کمتر  از پنجاه سکه نبود . الان بالای دویست و پناه میلیون بدهکارم...
پرسیدم چرا به اجرا گذاشت؟
جواب داد : برای اینکه نباشم بهش گیر بدم ...
پرسیدم  چه گیری؟
جواب داد : حجاب و ارتباط و شوخی با نامحرم و حیا و نجابت و ...
ادامه داد
برای

ادامه مطلب  

گوی فلزی با روکش نافلز :(  

مسخره‌س. به خودم قول داده بودم اگر یه وقت این جا چیزی نوشتم پاک نکنم. الآن این طوری شده که یه چیزی می‌نویسم، قبل از این که بزنم منتشر شه با خودم فکر می‌کنم من که احتمالن از نوشتن این پشیمون می‌شم؛ بعد پاکش می‌کنم قبل از این که دکمه‌ی انتشار رو بزنم.
یا به خودم می‌گم "مطمئنی که می‌خوای الآن این رو پست کنی؟" بعد خودم جواب می‌ده "نمی‌دونم. مطمئن نیستم." بعد با خودم دست می‌دم و می‌گم "پس بیا پیش‌نویس بکنیم‌ش."
بگذریم! من که خیلی اهل خدا و پیغمب

ادامه مطلب  

گوی فلزی با روکش نافلز :(  

مسخره‌س. به خودم قول داده بودم اگر یه وقت این جا چیزی نوشتم پاک نکنم. الآن این طوری شده که یه چیزی می‌نویسم، قبل از این که بزنم منتشر شه با خودم فکر می‌کنم من که احتمالن از نوشتن این پشیمون می‌شم؛ بعد پاکش می‌کنم قبل از این که دکمه‌ی انتشار رو بزنم.
یا به خودم می‌گم "مطمئنی که می‌خوای الآن این رو پست کنی؟" بعد خودم جواب می‌ده "نمی‌دونم. مطمئن نیستم." بعد با خودم دست می‌دم و می‌گم "پس بیا پیش‌نویس بکنیم‌ش."
بگذریم! من که خیلی اهل خدا و پیغمب

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1