مرجع شناسی  

منبع: نگارش و ویرایش، احمد سمیعی گیلانی، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم اسلامی دانشگاه‌ها (سمت)، چاپ دهم، تهران(1389).جلسه چهارم: مرجع شناسیمرجع شناسیدر آثار تحقیقی مثل مقاله و رساله و کتاب، مآخذ مورد استفاده ذیل عنوان فهرست منابع یا کتاب شناسی یا کتاب نامه معرفی می شوند. و مواد نوشته هم از معلومات و محفوظات و ذهنیات نویسنده، هم از نوشته ها و گفته های دیگران است.برای استفاده (بهره بردن) درست از منابع دو شرط لازم است:1-       شناختن آنها2-      

ادامه مطلب  

ویژگی های عبادی امام خمینی (س)  

 
ارسال به دوستان
Facebook
Twitter
Google+

راز عظمت شخصیت امام را باید در معنویت و در تهذیب نفس و جهاد اکبر و تقوای ایشان جست وجو کرد؛ عبادتها، دعاها، قرآن خواندن ها، زیارت ها، توسل ها و به ویژه مناجات شعبانیه، این کودک یتیم را امام کرد. البته دو عنصر دیگر نیز در زندگی امام نقش اساسی داشت: توجه به کسب علم و نظم و برنامه ریزی دقیق.
 
 
عبادت به معنای اظهار ذلت و بندگی، عالی ترین نوع تذلل و کرنش در برابر خدا است. در اهمیت عبادت، همین بس که آفرینش هستی و بعثت

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1